Jun88
Bk8
CF68
123b
ee66

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

95 (4 lần), 15 (4 lần), 00 (4 lần), 64 (3 lần), 57 (3 lần), 35 (3 lần), 63 (3 lần), 93 (3 lần), 89 (3 lần), 53 (3 lần), 82 (3 lần), 85 (2 lần), 55 (2 lần), 09 (2 lần), 07 (2 lần), 73 (2 lần), 44 (2 lần), 99 (2 lần), 94 (2 lần), 05 (2 lần), 08 (2 lần), 56 (2 lần), 03 (2 lần), 74 (2 lần), 34 (2 lần), 59 (2 lần), 04 (2 lần),

10 bộ số xuất hiện ít nhất

0 (0 lần), 1 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 14 (0 lần), 16 (0 lần), 17 (0 lần), 18 (0 lần), 19 (0 lần), 2 (0 lần),
i999