Jun88
Bk8
CF68
123b
ee66

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17-07-2022 Chủ nhật 1 G4-3;
20-07-2022 Thứ tư 1 G3-1; 3
28-07-2022 Thứ năm 1 G1-1; 8
05-08-2022 Thứ sáu 3 G2-1; G3-1; G3-6; 8
08-08-2022 Thứ hai 1 G5-6; 3
10-08-2022 Thứ tư 1 G5-6; 2
11-08-2022 Thứ năm 2 G5-2; G5-2; 1
i999