Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
30-04-2024 Thứ ba 1 G3-6;
17-05-2024 Thứ sáu 1 G5-2; 17
25-05-2024 Thứ bảy 2 G4-2; G7-4; 8