Jun88
CF68

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
15-11-2023 Thứ tư 1 G4-1;
19-11-2023 Chủ nhật 2 G3-4; G5-3; 4
21-11-2023 Thứ ba 1 G3-1; 2
26-11-2023 Chủ nhật 1 G4-1; 5
02-12-2023 Thứ bảy 1 G5-3; 6
04-12-2023 Thứ hai 1 G7-2; 2
08-12-2023 Thứ sáu 1 Gdb-1; 4